Modelstatuten

Alle modelstatuten zijn per 1 januari 2017 door Onderwijsgeschillen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen en geldig tot op heden.

Primair onderwijs

Statuut primair onderwijs bestuur met één school (jan. 2017)
Statuut primair onderwijs bestuur met meerdere scholen (jan. 2017)

Voortgezet onderwijs

Statuut voortgezet onderwijs bestuur met één school (jan. 2017)
Statuut voortgezet onderwijs bestuur met meerdere scholen (jan. 2017)

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Statuut speciaal onderwijs (so) bestuur met één school (jan. 2017)
Statuut speciaal onderwijs (so) bestuur met meerdere scholen (jan. 2017)

Statuut voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestuur met één school (jan. 2017)
Statuut voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestuur met meerdere scholen (jan. 2017)

Toelichting

Algemene toelichting bij de diverse statuten (jan. 2017)

Modelstatuten MR en OPR samenwerkingsverband passend onderwijs jan. 2017

Deze modelstatuten zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.
De modelstatuten zijn per 1 januari 2017 door Onderwijsgeschillen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.

Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband PO (jan. 2017)
Model statuut MR en OPR samenwerkingsverband VO (jan. 2017)