Modelreglementen

Alle modelreglementen zijn tot op heden geldig.

De modelreglementen worden door Onderwijsgeschillen geactualiseerd.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Centrale dienst

Huishoudelijk reglement

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband