‘Ik in de MR?!’

Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale minibrochures staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR in het primair en voortgezet onderwijs zich vaak stellen. Ook vertellen huidige (G)MR-leden uit de verschillende geledingen over hun ervaringen in de praktijk.
 
Waar praat de MR over mee, hoeveel tijd kost het MR-lidmaatschap, wat levert het op en over welke basiskennis moet je beschikken? Ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel weten vaak niet precies wat het MR-lidmaatschap inhoudt en wat er van ze wordt verwacht. Bestuurders, directeuren en MR-voorzitters/secretarissen kunnen mensen die interesse hebben in de medezeggenschap of kandidaten voor de (G)MR verwijzen naar de minibrochures of ze direct downloaden en versturen. Ook handig als zich vacatures voordoen en je via de nieuwsbrief of website een oproep voor kandidaten doet!

Downloaden brochures