Handreiking ouderraadpleging

Scholen zijn in een aantal gevallen verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, verandering van grondslag, de regeling van voor- en naschoolse opvang en de wijziging van onderwijstijd in het primair onderwijs. De wet schrijft niet voor hoe de raadpleging plaats moet vinden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Deze handreiking biedt MR en bestuurders/directeuren een aantal praktische handvatten.​
 

Handreiking downloaden