Good practices

Hier vindt u inspirerende voorbeelden uit de praktijk van medezeggenschapsraden die hun medezeggenschap hebben versterkt. De good practices zijn tot stand gekomen in het kader van het project Versterking medezeggenschap.

Good practice 13: Bestuurder Henk Oudshoorn neemt GMR al in vroeg stadium mee

Openheid en vertrouwen als basis voor een goede samenwerking

De voorzitter van het college van bestuur van de Van der Huchtscholen in Soest is er duidelijk over. Medezeggenschap gaat volgens hem vooral over ‘mede zeggen’. Daarom neemt Henk Oudshoorn de GMR al in een zo’n vroeg mogelijk stadium mee. Dat is voor hem een grote meerwaarde. ‘Sta open voor de input van mensen die anders naar zaken kijken. Zo voorkom je tunnelvisie.’

Good practice 12: MR’en CSO Apeldoorn buigen zich over communicatie met de achterban

Uitkomsten MR-scan basis voor thema-avond

De GMR van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs (CSO) in Apeldoorn organiseert elk jaar  thema-avonden voor de medezeggenschapsraden van de stichting. De uitkomsten van de MR-scan op infowms.nl vormden de basis voor de laatste bijeenkomst met als thema communicatie.

Good practice 11: Leerlingen Oostvaarders College praten mee op alle niveaus

Leerlingenraad is kweekvijver voor MR en GMR
Op verzoek van de directeur zette Liesbeth Dambrink, docent Nederlands aan het Oostvaarders College in Almere, drie jaar geleden de leerlingenraad op. Alle denkbare faciliteiten werden ter beschikking gesteld, een eigen bureau, een computer én een mooie, eigen kantoorruimte in de school. Dambrink, MR- en GMR-voorzitter, begeleidt de leerlingen van de leerlingenraad, die tevens dient als kweekvijver voor de medezeggenschapsraad.

Good practice 10: Samenwerking GMR en ambtelijk secretaris bij PCBO Apeldoorn

De tiende good practice gaat over de samenwerking tussen de ambtelijk secretaris en de GMR van PCBO Apeldoorn waar 27 basisscholen onder vallen. 
Wat zijn de voordelen van een ambtelijk secretaris? Kan hij of zij veel werk uit handen nemen en leidt dit dan tot betere besluitvorming? In gesprek met ambtelijk secretaris Petra Borgonjen en GMR-voorzitter Paul Dalhuisen over hun aanpak en werkwijze. Ga naar:

Good practice 9: In gesprek met je omgeving over de begroting en het strategisch beleidsplan

Good practice op de website van de PO-Raad

Bij Fluvium wordt de begroting sinds dit jaar met de GMR besproken aan de hand van een visual. Dat helpt om het gesprek niet over de cijfers maar over de inhoud te laten gaan, zegt bestuurder Jeroen Goes. Lees hier het gehele artikel op de website van de PO-Raad.

Good practice 8: MR Op De Groene Alm krijgt week lang alle aandacht

Week van de MR: bekendheid gaat met sprongen vooruit!
De medezeggenschapsraad van KBS Op De Groene Alm in Utrecht merkte dat lang niet alle ouders weten wat de MR doet en voor welke onderwerpen ze er terecht kunnen. Reden om begin januari van dit jaar ‘De week van de MR’ te organiseren. Ga naar:

Good practice 7: ‘Neem klachten van ouders over passend onderwijs serieus’

Negatieve geluiden van ouders over het zorgbeleid van de school bleven ‘hangen’ op het schoolplein. Ouders van zorgleerlingen vonden dat hun kind geen passend onderwijs kreeg. De MR ging het gesprek aan met alle betrokkenen. Wat was nodig om passend onderwijs écht mogelijk te maken? Ga naar:

Good practice 6: Aloysius Stichting biedt MR-leden structureel scholing

De Aloysius Stichting maakt werk van de deskundigheid van MR-leden door ze structureel scholing aan te bieden. De stichting verplicht nieuwe leden van de personeelsgeleding een basiscursus medezeggenschap te volgen. Ga naar:

Good practice 5: ‘Investeer in de onderlinge contacten’

MR-leden van het Maaslandcollege  hebben ingesteld dat ze samen eten voor de overlegvergadering. Meer onderling contact leidt tot effectiever vergaderen. Ga naar:

Good practice 4: GMR Eenbes onderzoekt werkklimaat

​​Eenbes organiseerde een onderzoek naar het werkklimaat. Er werden vragen toegevoegd aan het reguliere kwaliteitsonderzoek en bijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan. Ga naar:

Good practice 3: Oudergeleding Amadeus Lyceum maakt gebruik van mini-enquêtes

Om de mening van ouders te peilen sturen Sandra Muller en Elzeline Bergisch regelmatig korte vragenlijsten over een specifiek onderwerp naar een representatief ouderpanel. Ga naar:

Good Practice 2: MR-congres OMO een mooie traditie

​Om kennis en ervaringen te delen organiseert de GMR van de Brabantse scholenvereniging OMO elk jaar een congres voor alle MR-leden van de 33 aangesloten scholen. Ga naar:

Good Practice 1: Leerlingenraad Newmancollege kiest nieuwe MR-leden

Tot nu toe benaderde de MR-voorzitter de leerlingen voor de medezeggenschapsraad. Gevolg was dat weinig leerlingen wisten dat ze het recht hadden om mee te denken over het beleid van de school. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Vanaf nu bepaalt de leerlingenraad van het Bredase Newmancollege zelf wie er in komen. Ga naar: