Welke ondersteuning biedt het project Versterking medezeggenschap?

Het project Versterking medezeggenschap biedt diverse vormen van ondersteuning.

Zelf aan de slag

Op deze website vindt u een aantal hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt, onder andere het Advies goede medezeggenschap (pdf) en de praktische uitwerking daarvan in een aantal handreikingen.

Met een beetje hulp

Komt u met de hulpmiddelen niet verder of heeft u vragen, neem dan contact op. Inhoudelijke vragen over de Wms kunt u ook stellen via het vragenformulier.

Begeleiding, advies en Quickstart Medezeggenschap

Gedurende de looptijd van het project Versterking medezeggenschap kunt u in aanmerking komen voor begeleiding of advies of een Quickstart Medezeggenschap, een training samen met uw bestuurder. Deze vormen van ondersteuning zijn kosteloos.

Bijeenkomsten en workshops

  • Inleidend spreker - de projectleider kan langs komen om een studiedag, bijeenkomst of congres in te leiden.
  • Workshop - via het project kan een workshop worden verzorgd rond een thema.
  • Themadag – via het project kan een dag of dagdeel worden georganiseerd met als thema versterking medezeggenschap.
Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de projectleider via versterkingmedezeggenschap@gmail.com

Aanvraag begeleiding, advies of Quickstart Medezeggenschap

Vanuit de dragende organisaties kunt u (kosteloze) ondersteuning krijgen van een deskundige trainer/adviseur.  

Er zijn drie soorten begeleiding mogelijk:

  • 8 uur begeleiding of advies op basis van een ontwikkelvraag of probleemstelling (meestal 1 dagdeel schoolnabije inzet + voorbereiding + evaluatie).
  • 20 uur begeleiding door twee begeleiders (meestal 1 dagdeel schoolnabije inzet + voorbereiding + evaluatie)
    Ga naar de voorwaarden en procedure voor begeleiding en advies
    Ga naar het aanvraagformulier voor begeleiding en advies Quickstart Medezeggenschap (1 dagdeel + voorbereiding + evaluatie) samen met de bestuurder.
  • Quickstart Medezeggenschap (1 dagdeel + voorbereiding + evaluatie) samen met de bestuurder.