Welke ondersteuning biedt het project Versterking medezeggenschap?

Het project Versterking medezeggenschap biedt diverse vormen van ondersteuning.

Zelf aan de slag

Op deze website vindt u een aantal hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt, onder andere het Advies goede medezeggenschap (pdf) en de praktische uitwerking daarvan in een aantal handreikingen.

Met een beetje hulp

Komt u met de hulpmiddelen niet verder of heeft u vragen, neem dan contact op. Inhoudelijke vragen over de Wms kunt u ook stellen via het vragenformulier.

Begeleiding, advies en Quickstart Medezeggenschap

Gedurende de looptijd van het project Versterking medezeggenschap kunt u in aanmerking komen voor begeleiding of advies of een Quickstart Medezeggenschap, een training samen met uw bestuurder. Deze vormen van ondersteuning zijn kosteloos.

Op dit moment is de subsidie voor 2019 geheel gebruikt en kunt u via Versterking medezeggenschap geen aanvraag voor gratis ondersteuning meer indienen.

Bijeenkomsten en workshops

  • Inleidend spreker - de projectleider kan langs komen om een studiedag, bijeenkomst of congres in te leiden.
  • Workshop - via het project kan een workshop worden verzorgd rond een thema.
  • Themadag – via het project kan een dag of dagdeel worden georganiseerd met als thema versterking medezeggenschap.
Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de projectleider via versterkingmedezeggenschap@gmail.com

Aanvraag begeleiding, advies of Quickstart Medezeggenschap

Vanuit de dragende organisaties kunt u (kosteloze) ondersteuning krijgen van een deskundige trainer/adviseur.  

Er zijn drie soorten begeleiding mogelijk:

  • 8 uur begeleiding of advies op basis van een ontwikkelvraag of probleemstelling (meestal 1 dagdeel schoolnabije inzet + voorbereiding + evaluatie).
  • 20 uur begeleiding door twee begeleiders (meestal 1 dagdeel schoolnabije inzet + voorbereiding + evaluatie)
    Ga naar de voorwaarden en procedure voor begeleiding en advies
    Ga naar het aanvraagformulier voor begeleiding en advies Quickstart Medezeggenschap (1 dagdeel + voorbereiding + evaluatie) samen met de bestuurder.
  • Quickstart Medezeggenschap (1 dagdeel + voorbereiding + evaluatie) samen met de bestuurder.