Tips voor MR-leden

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. De twee winnende tips hebben we hier al gepubliceerd, maar er waren meer goede suggesties. We geven een overzicht van alle goede en praktisch bruikbare tips. 

Winnende tip
Pepijn Happel, gmr-lid van Stichting Eenbes Basisonderwijs uit Geldrop, raadt aan vaker terug te kijken naar wat er wél goed gaat. ‘We zijn heel goed in het benadrukken wat niet lukt, maar besteed vooral ook aandacht aan de positieve zaken. Benoem net voor het einde van elke (g)mr-vergadering samen de mooiste, nuttigste, meest inspirerende ideeën en opmerkingen die je hebt gehoord om van te leren en te groeien.' 

Houding

Wat vonden de congresdeelnemers de beste houding die je als MR-lid kunt aannemen?

 • Gebruik humor om een ontspannen sfeer te creëren, dan durft iedereen eerder zijn mening te geven.
 • Werk goed met elkaar samen, dan bereik je het meest. Luister naar elkaar, wees eerlijk en transparant, houd de dialoog open en altijd het gezamenlijke doel voor ogen: het beste voor de leerlingen.
 • Laat je niet laten ondersneeuwen, geloof niet alles wat er beloofd wordt en blijf kritisch. Wees zacht op de relatie en hard op de inhoud. Fouten maken mag, neem meningsverschillen niet persoonlijk.
 • Wees proactief, voel je mede-eigenaar en denk in oplossingen.
 • Kies je eigen strategie en blijf jezelf. 

Winnende tip
Deborah Eisinga, gmr-lid van SPON (Specialisten in Passend Onderwijs) uit Papendrecht, adviseert MR-leden er niet klakkeloos vanuit te gaan dat de directie/bestuur altijd juist handelt. ‘Blijf vragen stellen, zodat zij ook gedwongen worden na te denken over hun keuzes en te reflecteren op de zaken die ze doen. Wees kritisch.’

Organisatie

Daarnaast kwamen er verschillende adviezen van organisatorische aard binnen.

 • Organiseer aan het begin van het schooljaar een informele vergadering of bijeenkomst om speerpunten te bespreken en je strategie te bepalen. Stel prioriteiten en taken zo snel mogelijk vast, dat geeft richting en rust, en maak een jaarplanning.
 • Bepaal normen, afspraken en gedragingen binnen de MR.
 • Voor de secretaris: voorzie instemmings- en adviesvragen van een notitie waarin de bestuurder aanleiding, doel en consequenties inzichtelijk maakt, maak gebruik van slimme vergaderapplicaties als iBabs om tijd en werk te besparen en zorg voor een duidelijke structuur bij het aanleveren van stukken.
 • Werk waar mogelijk met commissies, vooral bij een grote (G)MR, die een (stem)advies uitbrengen.
 • Stel, als je de keuze hebt, een (G)MR samen met een mix van oud en jong, diverse achtergronden en ervaren en nieuwe leden.  

Ondersteuning en expertise

Kennis is macht, dus zorg dat je goed geïnformeerd bent!

 • Laat je scholen in wet- en regelgeving, neem een service-abonnement bij een van de vakorganisaties en bezoek het WMS congres.
 • Maak gebruik van elkaars kennis en expertise. Creëer een vraag- en aanbod-omgeving op internet (Dropbox) waar alle (G)MR-leden terecht kunnen om informatie te delen.
 • Heeft de organisatie te maken met veranderingsprocessen, verdiep je dan in verandermanagement om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen.

Overlegvergadering

Tijdens de overlegvergadering moet het gebeuren, bereid je daar dus goed op voor.

 • Maak van tevoren je eigen agenda, maar zorg voor 'op overeenstemming gericht’ overleg.  
 • Vraag en deel niet teveel onnodige informatie. Maak je punt bondig en in begrijpelijke taal. Staand vergaderen scheelt ook een hoop tijd.
 • Vraag altijd wat het overleg heeft opgeleverd voor de leerlingen.
 • Zorg voor een ontspannen sfeer.

Contact met de achterban

Om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, moet je erdoor worden gevoed.

 • Zoek ouders, collega’s en leerlingen op en luister naar ze.
 • Kijk waar je de verbinding kunt maken.
 • De MR is geen klachtencommissie. Vraag ‘klagers’ wel om goede suggesties. Haal het 'drama' van het verhaal en luister naar de onderliggende behoeften.

Communicatie

Op het gebied van communicatie kwamen slechts enkele tips binnen.

 • Informeer de achterban over behaalde successen, hoe klein ook.
 • Maak een Facebook-account aan om in contact te komen met de achterban.
 • En specifiek voor de GMR: zorg dat je zichtbaar bent. Stuur regelmatig een nieuwsbrief naar de MR’en en organiseer af en toe een bijeenkomst. Nodig ook toezichthouders en andere stakeholders uit en bespreek met elkaar welke thema’s belangrijk zijn.

Starters

En tot slot nog een paar tips voor nieuwe MR-leden.

 • Als nieuw lid heb je misschien wel een jaar nodig hebt om de MR te begrijpen. Dat geldt zeker voor startende ouders die thuis moeten raken in het onderwijs. Stel veel vragen.
 • Maak een (digitaal) informatiepakket voor starters met het MR-reglement en –statuut, de recente begroting, de notulen van de laatste vergaderingen, het jaarverslag en links naar belangrijke websites, zoals die van Onderwijsgeschillen en www.infowms.
 • Veel nieuwe leden? Organiseer een teambuildingsessie!