Quickstart Medezeggenschap

Op dit moment is de subsidie voor 2019 geheel gebruikt en kunt u via Versterking medezeggenschap geen aanvraag voor gratis ondersteuning meer indienen.

Wilt u samen met uw bestuurder een training volgen? Geef u dan op voor een Quickstart Medezeggenschap. Deze training bestaat uit een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden. Het kost u niets, want het ministerie van OCW heeft hier speciaal budget voor ter beschikking gesteld. De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat de MR zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met praktische zaken als het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, maar er is ook ruimte voor het bespreken van fundamentele vraagstukken als de visie, missie en rol van de MR. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder om met elkaar de wederzijdse ambities te bespreken. Ter voorbereiding houdt de trainer een intakegesprek en maakt de MR een medezeggenschapsscan om een maatwerkprogramma samen te stellen.

Voorwaarden

  • Het merendeel van de MR-leden is hierbij aanwezig.
  • Het bevoegd gezag (of een vertegenwoordiger) is in het tweede deel van de training beschikbaar.

Ga naar het aanvraagformulier Quickstart Medezeggenschap en geef u op!