Versterking medezeggenschap in de media

 • LAKS ontwikkelt medezeggenschapsspel, leerlingen denken spelenderwijs mee over het beleid
  Van het project Versterking medezeggenschap kreeg het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) extra middelen om medezeggenschap actiever onder de aandacht van leerlingen te brengen. Dit leidde onder meer tot de ontwikkeling van een laagdrempelig medezeggenschapsspel.​
  Artikel Leonie de Bruin, MR magazine, nr. 2, maart 2019 (pdf)
 • Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’, onderzoek naar het functioneren opr
  In opdracht van Versterking medezeggenschap is vorig jaar onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (opr) in de praktijk. Onderzoeker Joost Vreuls geeft in het rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’ aanknopingspunten om de medezeggenschap op dit niveau te verbeteren. ​
  Artikel Leonie de Bruin, MR magazine, nr. 2, maart 2019 (pdf)
 • Evaluatie project Versterking medezeggenschap, meer bekendheid en uitbreiding digitaal aanbod​
  Bespreking van het evaluatierapport over het project Versterking​ medezeggenschap. ​
  Artikel Leonie de Bruin, MR magazine, nr. 1, febr. 2019 (pdf)​
 • Tien jaar Wms, naar een betere medezeggenschap op scholen, artikel in MR magazine
  De Wms werd tien jaar geleden ingevoerd om de positie van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken. Uit de evaluatie van de wet in 2012 blijkt dat de positie van de (g)mr verbeterd is, maar knelpunten waren er ook. Om die op te lossen werd het project Versterking medezeggenschap in het leven geroepen.
  Artikel Leonie de Bruin, MR magazine, nr. 7, okt. 2017 (pdf) 
 • Informatiefolder project Versterking Medezeggenschap
  Informatiefolder project Versterking Medezeggenschap (pdf)
 • Al tien jaar toonaangevend, WMS congres 2016
  Het WMS congres is al sinds 2007 dé gelegenheid voor (g)mr-leden informatie te verzamelen, kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het congres op 9 november 2017 verwelkomde Hilde Mertens de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, Kitty Ramakers.
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 8, dec. 2016 (pdf)
 • Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap, Philippe Abbing neemt afscheid
  Philippe Abbing blikt bij zijn afscheid als programmaleider van het project Versterking Medezeggenschap terug op een boeiende periode. Kitty Ramakers wordt per 1 augustus 2016 de nieuwe programmamanager.
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 6, sept. 2016 (pdf)
 • Programmamanager Versterking medezeggenschap neemt afscheid
  Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap
  Hij heeft bijna 2,5 jaar leiding gegeven aan het project Versterking medezeggenschap van de ouder- en onderwijsorganisaties. Per 1 augustus neemt hij afscheid en wordt hij rayonbestuurder bij de AOb. Philippe Abbing blikt terug op een boeiende periode.
  Persbericht afscheidsinterview Philippe Abbing (pdf)
 • Wat gaat goed, wat gaat beter, verkennend onderzoek naar medezeggenschap
  Het verkennend onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs maakt deel uit het project Versterking Medezeggenschap. 
  Artikel van Leonie de Bruin in MR magazine, nr. 5, sept. 2015. (pdf)
 • Ambitiegesprek: geen alledaags gekibbel
  Projectleider Philippe Abbing in Het Onderwijsblad (AOb): "Ambitiegesprekken slaan echt aan. Geen alledaags gekibbel over de gang van zaken op school, maar een goed gesprek tussen directie en MR-leden over het proces."
  Lees hier het hele artikel.
 • Goed begin voor het nieuwe schooljaar: Quickstart Medezeggenschap
  Artikel in MR magazine (nr. 3, april 2015) door Leonie de Bruin over de Quickstart Medezeggenschap.
  In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap kunnen MR's zich opgeven voor een dag- of avonddeel van 4 uur met trainer op kosten van het ministerie van OCW. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen over bijvoorbeeld de jaarplanning, een communicatieplan of over de communicatie met de achterban. Onderdeel van de Quickstart is een bijeenkomst met de bestuurder om met elkaar de wederzijdse ambities te bespreken. Lees hier hele artikel.
 • Gratis advies en begeleiding
  Artikel geschreven door Frederik Smit in: MR magazine, nr. 8, december 2014. 
  In het artikel licht programmaleider Philippe Abbing toe, wie in aanmerking komt voor advies en begeleiding en hoe dat in zijn werk gaat.
  Lees hier het hele artikel.  
 • Campagne medezeggenschap
  MR magazine (uitgave Kluwer, nr. 5, september 2014) Website MR magazine
  Lees hier het hele artikel.
 • De MR: sparring partner voor het bestuur, door Mirjam Janssen
  In: Podium, platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs, nr. 5 (juni 2014), Uitgave PO-Raad.
  Lees hier het hele artikel.
 • Versterking van medezeggenschap in het funderend onderwijs
  In: School en Wet, nr. 3, 2014, door dr. J. Sperling en drs. N.W. Foppen.
  In 2012 is de wet Wms geëvalueerd. Hieruit bleek dat de uitvoering van medezeggenschap in het funderend onderwijs goed functioneerde. Maar er kwamen ook knelpunten aan het licht. Deze knelpunten zullen deels door initiatieven in het veld worden opgelost en deels door de wijzigingen in de Wms en onderwijswetten. Deze oplossingen worden in het artikel beschreven.
  Lees hier het hele artikel.