Publicaties over medezeggenschap passend onderwijs

  • Rapport ‘De OPR, 5 jaar in bedrijf’, januari 2019, verbeterde versie maart 2019 (pdf)
    In opdracht van het project Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Het rapport geeft aanknopingspunten om de medezeggenschap op dit niveau te verbeteren.

Handreikingen

Handreiking samengesteld door het project Versterking medezeggenschap:

Onderstaande handreikingen en checklists zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van ​het project Versterking medezeggenschap en het voormalig Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. De handreikingen zijn geactualiseerd in september 2017.