Modelreglementen februari 2018 en november 2017

Alle modelreglementen zijn door Onderwijsgeschillen in overleg met het project Versterking medezeggenschap in februari 2018 en november 2017 geactualiseerd.
De modellen voor de huishoudelijk reglementen zijn niet gewijzigd. De aanpassingen in februari 2018 hebben alleen betrekking op de klokkenluidersregeling. 

U vindt hier een overzicht van de aanpassingen.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Centrale dienst

Huishoudelijk reglement

Voorbeeld huishoudelijk reglement

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ontwikkeld door het voormalig Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.
Deze modelreglementen zijn geactualiseerd door Onderwijsgeschillen in overleg met het project Versterking medezeggenschap in november 2017.