Handreiking Participatie van de achterban

De achterban van de MR bestaat uit alle ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs de leerlingen van een school. Goed contact met de achterban is belangrijk en leidt tot betere besluitvorming, zo blijkt in de praktijk. Wat kan de MR doen om de communicatie met de achterban te verbeteren? En hoe maak je een goed communicatieplan?
 

 

Handreiking Downloaden

Bijlagen