Handreiking Overleg met het bevoegd gezag

De leden van de medezeggenschapsraad hebben bij het vervullen van hun taak de schoolleiding of het bestuur geregeld nodig. Desondanks is het handig om ook bij elkaar te zitten zonder het ‘bevoegd gezag’, bijvoorbeeld als de MR-leden onderling willen discussiëren over de keuze tussen mogelijke standpunten. Vanwege de verschillende rollen en functies van de MR is het praktisch om onderscheid te maken tussen de MR-vergadering in eigen kring en de overlegvergadering met de vertegenwoordiger van het bestuur.

De twee vergadervormen zijn eenvoudig uit elkaar te houden.

  1. De MR vergadert zonder overlegpartner en andere vertegenwoordigers van het schoolbestuur om voorstellen te bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen. Dit noemen we de MR-vergadering.
  2. De MR vergadert met de overlegpartner om antwoorden op vragen te krijgen, informatie uit wisselen, adviezen te bespreken en een standpunt voor te bereiden. Dit noemen we de overlegvergadering.

Het Advies goede medezeggenschap behandelt de uitgangspunten voor vergaderen met en zonder bevoegd gezag in de gedragsankers 1 (Medezeggenschap volgt zeggenschap), 2 (We zijn elkaars relevante overlegpartners), 7 (De MR ontwikkelt eigen voorstellen), 11 (De overlegpartner is geen adviseur), 12 (De MR vergadert met én zonder overlegpartner), 13 (Spelregels voor de MR-vergadering), 14 (Spelregels voor de overlegvergadering) en 15 (We informeren elkaar zo volledig mogelijk).

Handreiking downloaden

Bijlage