Handreiking Overleg met de Toezichthouder

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de rol van de (G)MR ten opzichte van de toezichthouder op 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum is het verplicht dat de (G)MR minimaal twee maal per jaar overlegt met de toezichthouder. In de meeste gevallen is dat de Raad van Toezicht (RvT).

Hoe wordt dat overleg nuttig voor alle partijen? Welke onderwerpen komen op de agenda? Wie zijn bij het overleg aanwezig? De Handreiking Overleg met de Toezichthouder geeft antwoord op deze vragen en tips om het overleg vorm te geven.

Relatie vormgeven en onderhouden

Het gezamenlijk belang van toezicht en medezeggenschap is het bijdragen aan een goed bestuur van de school(organisatie). Bij het vormgeven en onderhouden van het contact tussen (G)MR en het intern toezicht zijn de volgende onderwerpen relevant:

 • Kennismaken
  Het eerste initiatief ligt bij de RvT. Natuurlijk kan ook de (G)MR de RvT benaderen voor een gesprek. 
 • De governance driehoek
  Bij het maken van afspraken tussen RvT en (G)MR is het goed transparant te zijn naar de bestuurder. Die openheid bevordert een goed contact tussen (G)MR, bestuurder en RvT. Het opbouwen van een goede relatie binnen deze driehoek vraagt een coöperatieve houding van alle betrokkenen.
 • Aanwezigen
  RvT en (G)MR maken samen afspraken over wie aanwezig is bij het overleg. Het overleg kan plaatsvinden tussen de voltallige raden, maar dat is niet voorgeschreven.
  De aanwezigheid van de bestuurder bij dit overleg is een aandachtspunt. De (G)MR en de RvT moeten vrijuit met elkaar kunnen spreken. Het is mogelijk dat er onderwerpen op de agenda staan waarbij de aanwezigheid van de bestuurder wenselijk is. Bijvoorbeeld als er inhoudelijke thema’s worden besproken die van strategisch belang zijn voor de organisatie. (G)MR en RvT bepalen samen of en wanneer dat het geval is.
 • Agenda
  Voor een zinvolle invulling van de contacten is een gelijkwaardige relatie nodig. Door gezamenlijk de agenda op te stellen, kan iedereen participeren.

Handreiking downloaden