Handreiking Overleg met de Toezichthouder

De (G)MR is verplicht minimaal twee maal per jaar te overleggen met de toezichthouder, meestal de Raad van Toezicht (RvT). Hoe wordt dat overleg nuttig voor alle partijen? Welke onderwerpen komen op de agenda? Wie zijn bij het overleg aanwezig? Deze handreiking geeft een aantal tips om het overleg vorm te geven.

 

Handreiking downloaden