Handreiking Faciliteiten en activiteitenplan

Ieder medezeggenschapsorgaan heeft middelen nodig om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Op welke faciliteiten heeft u wettelijk recht? Wie betaalt de kosten die u maakt en wanneer? Hoe ziet een activiteitenplan er uit?

 

Handreiking downloaden

Bijlagen