Begeleiding of advies

Op dit moment is de subsidie voor 2019 geheel gebruikt en kunt u via Versterking medezeggenschap geen aanvraag voor gratis ondersteuning meer indienen.

Gedurende de looptijd van het project Versterking medezeggenschap kunt u in aanmerking komen voor begeleiding of advies. Deze vorm van ondersteuning is kosteloos.

Voorwaarden

 • De voorgelegde situatie heeft direct te maken met de in het advies Goede medezeggenschap (pdf) genoemde onderwerpen en draagt bij aan de implementatie daarvan.
 • De voorgelegde situatie draagt bij aan de doelstelling van het project.
 • Er is een situatie waar de actoren begeleiding of advies willen ontvangen (tweezijdige aanvraag).
 • De begeleiding is in eerste instantie niet bedoeld om ruzies of hoog oplopende conflicten te beslechten. Daarvoor kan doorverwezen worden naar mediation.
 • Naast de aanvraag kunnen geen andere gerelateerde procedures of geschillen lopen.
 • Trainers/adviseurs houden een activiteitenoverzicht bij.
 • Deelnemers vullen een evaluatie in en beoordelen daarin de activiteiten van de trainers/adviseurs.
 • De begeleiders of trainers zorgen (samen met de aanvragers) voor een vorm van publicatie, met inachtneming van privacy, waarin het proces of de uitkomsten een leerwaarde voor andere MR’s of besturen heeft of hebben (vorm nader te bepalen).

Procedure

 • Een aanvraag voor begeleiding start door met het invullen van het digitale aanvraagformulier. Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met projectleider Kitty Ramakers.
 • De aanvraag komt bij de projectleider binnen en wordt verder beoordeeld.
 • De uitslag van deze beoordeling wordt meegedeeld binnen 10 werkdagen na aanvraag.
 • Als de aanvraag goedgekeurd is, worden trainers/adviseurs benaderd die contact opnemen met de aanvragers.
 • Er wordt een activiteitenplan opgesteld op basis van de beschikbare tijd.