Advies Goede medezeggenschap

Met het advies Goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in de onderwijssector.

Het advies bestaat uit drie delen.​

  1. In het eerste deel staan normen, afspraken en gedragingen die samen de basis vormen van geslaagde medezeggenschap. Het gaat niet om in beton gegoten voorschriften, maar op ervaring gebaseerde aanbevelingen voor betere medezeggenschap en hogere kwaliteit van de besluitvorming. De samenwerkende onderwijsorganisaties adviseren de medezeggenschapspartners het document te gebruiken als richtsnoer voor hun handelen.
  2. De achtergronden en de juridische basis van het advies Goede medezeggenschap staan beschreven in deel 2. Deze teksten zijn een uitleg van de wet en de opgebouwde jurisprudentie. U kunt ze raadplegen als u afwijkingen van het advies beoordeelt.
  3. Deel 3 geeft een doorkijkje naar het vervolg. De huidige inrichting van de medezeggenschap op scholen is relatief jong en zal de komende jaren verder groeien. 

Thema’s

Het advies Goede medezeggenschap bestaat uit een volledige versie en een verkorte versie met 21 punten (ook wel gedragsankers genoemd) die zijn gebaseerd op een analyse van de praktijk, uitgevoerd door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Bij de gesprekken kwamen zeven thema’s naar voren waarop de uitvoering van de Wms meer duiding nodig heeft, zoals ook bleek uit de evaluatie die is uitgevoerd in opdracht van de overheid. De thema's vindt u in de rechterkolom.

Downloaden

Advies Goede medezeggenschap (pdf)
Verkorte versie van het advies: de 21 gedragsankers (pdf)
Samenvatting advies goede medezeggenschap (infographic)