MR-scan

Wilt u weten hoe uw MR scoort op de thema’s van het advies Goede medezeggenschap, doe dan de MR-scan. U ontvangt een rapportage op basis van uw scores en een advies in uw mailbox. Nodig ook andere (G)MR-leden en de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag uit om de scan in te vullen en ga met elkaar in gesprek over de uitkomsten. 

 

MR-scan

 

Advies Goede medezeggenschap

Met het advies Goede medezeggenschap vragen negen organisatie van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het advies vormde het uitgangspunt voor het project Versterking medezeggenschap.
Het advies is gebaseerd op een analyse van de praktijk. Daaruit kwamen 7 thema’s naar voren die vertaald zijn naar 20 punten (gedragsankers) met normen en afspraken. Het advies bestaat uit een volledige versie met achtergronden en de juridische basis en een verkorte versie met de gedragsankers.

Downloaden