WMS Congres en Infowms.nl gaan door na project Versterking medezeggenschap

Per 1 april 2020 stopt het project Versterking medezeggenschap. Samen met de betrokken ouder-, vak- en besturenorganisaties zorgt Onderwijsgeschillen voor het in standhouden van de waardevolle opbrengsten van dit project. De website infowms.nl biedt aan medezeggenschappers en bestuurders alle actuele informatie rondom de Wms. Onderwijsgeschillen houdt deze website actueel. De producten van het project, zoals de handreikingen, de good practices en de MR scan, blijven op de website beschikbaar.

Op 25 november organiseert Onderwijsgeschillen het WMS congres voor medezeggenschappers en bestuurders. Ook dit jaar verwachten wij dat het congres in Ede een inspirerende ontmoetingsplek zal zijn! In de komende maanden wordt het programma vormgegeven, in september start de inschrijving voor de deelnemers.

Onderwijsgeschillen organiseert informatieverstrekking over medezeggenschap vanuit een neutrale positie. Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning, verwijzen wij u graag door naar de betrokken organisaties:

Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat het project Versterking medezeggenschap wordt opgevolgd met nieuwe activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, volgt de informatie op infowms.nl.