Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd

Op 19 oktober 2020 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd. Het wetsvoorstel heeft als doel dat de bekostiging in het primair onderwijs minder complex, minder sturend en beter te voorspellen wordt. Daardoor kunnen besturen beter keuzes maken over de besteding van het geld dat zij ontvangen. Voor andere betrokkenen, zoals de medezeggenschap of de raad van toezicht, wordt de bekostiging inzichtelijker en beter te controleren. Als de Tweede en de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Hoofdpunten wetsvoorstel

Het voorstel heeft betrekking op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De hoofdpunten uit het voorstel zijn:

  • Scholen krijgen één basisbedrag per leerling en per school. Zij krijgen niet langer aparte budgetten voor personeel en materieel, zoals leermiddelen en onderhoud van de gebouwen.
  • De hele bekostiging wordt per kalenderjaar vastgesteld. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging.
  • De teldatum verschuift van 1 oktober naar 1 februari van het vorige kalenderjaar.

Rekenmodel en toelichting overzicht budgetten per bestuur en school

Er komt een overgangsregeling voor de eerste 3 jaar. Hierdoor krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie. Met een rekenmodel kunnen scholen het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekenen.

Meer informatie