Vacature Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) doet bindende uitspraken over geschillen tussen een bevoegd gezag in het funderend onderwijs en een medezeggenschapsorgaan.

Vanwege het reglementair terugtreden van de huidige Voorzitter, ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor Voorzitter LCG WMS. De Voorzitter is een vooraanstaand jurist die voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid als rechter. Hij/zij wordt benoemd door de minister van OCW, op bindende voordracht van de leden van de Commissie. De LCG WMS is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht die de Commissie administratief en juridisch ondersteunt.

Meer informatie

Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren vindt u op de website van Wesselo & Partners