Tien jaar Wms, naar een betere medezeggenschap op scholen, artikel in MR magazine

In de nieuwste aflevering van MR magazine (Uitgave Wolters Kluwer, 2017, nr. 7) kijkt Leonie de Bruin terug op tien jaar Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De Wms werd ingevoerd als opvolger van de Wet medezeggenschap onderwijs (Wmo) van 1992. De doelstelling van deze herziening van de medezeggenschapswetgeving was de positie van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken. Uit de evaluatie van de wet in 2012 blijkt dat de positie van de (g)mr verbeterd is, maar knelpunten waren er ook. Om die op te lossen werd het project Versterking medezeggenschap in het leven geroepen.

Downloaden

Tien jaar Wms, naar een betere medezeggenschap op scholen (pdf)