Positieve externe evaluatie Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) vervult een belangrijke functie in de geschillenbeslechting. Stakeholders benoemen de commissies als onafhankelijk en deskundig. De uitspraken worden door stakeholders gezien als belangrijke jurisprudentie. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek dat Regioplan uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW. Minister Slob stuurde het onderzoeksrapport op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer.
De LCG WMS is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Conclusies van de evaluatie

Het aantal geschillen bij de LCG WMS is redelijk stabiel (20 tot 30 geschillen per jaar). Enkele belangrijke conclusies van de evaluatie zijn:

  • De LCG WMS wordt over het algemeen als professioneel, onafhankelijk en deskundig beoordeeld.
  • Over de snelheid van de procedure en de uitspraak is men positief.
  • Er is behoefte aan een inhoudelijke toetsing, en niet slechts een procedurele.
  • Geschilpartijen die in hun gelijk worden gesteld zijn doorgaans meer tevreden met de procedure en met de uitspraak dan partijen die in het ongelijk zijn gesteld.
  • De uitspraken werken ook door in het veld. Stakeholders volgen de uitspraken en zien het als belangrijke jurisprudentie.

Downloaden