Oudergeleding Amadeus Lyceum maakt gebruik van mini-enquêtes

De mening peilen van ouders

Elzeline Bergisch en Sandra Muller vormen samen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Amadeus Lyceum in Vleuten. Ze vinden het soms lastig om alle ouders te vertegenwoordigen in de MR zonder te weten hoe die ouders over bepaalde onderwerpen denken. Besloten werd een groep representatieve ouders regelmatig een mini-enquête te sturen om hun mening te peilen.

Het Amadeus Lyceum biedt onderwijs aan 1860 leerlingen, van vmbo-tl tot en met gymnasium, maar de oudergeleding bestaat uit slechts twee ouders die allebei hun kinderen op het vwo hebben. Er zijn plannen om de MR uit te breiden, maar zover is het nog niet. Elzeline Bergisch, begeleider passend onderwijs bij samenwerkingsverband Sterk VO en beleidsmedewerker leerlingondersteuning bij NVS-NVL, legt uit waarom gekozen is voor het regelmatig houden van mini-enquêtes: ‘We voelden ons een beetje bezwaard om namens zoveel mensen in de medezeggenschapsraad te zitten. We krijgen voornamelijk signalen uit onze eigen kring, maar wilden ook ouders raadplegen waar we niet direct mee in contact staan. Ook heeft het meer waarde als onze mening gestoeld is op feiten.’

Ouderpanel

Sandra Muller is software-ontwikkelaar en bedacht hoe een online formulierentool gebruikt kon worden om ouders op een snelle manier een aantal vragen voor te kunnen leggen. ‘We hebben eerst een bericht naar alle ouders laten sturen met de vraag of ze aan een ouderpanel deel wilden nemen. Op de ouderavonden hebben we een aantal nieuwe ouders hiervoor benaderd. We kregen 121 digitale aanmeldingen binnen die een goede afspiegeling vormen van de onder- en bovenbouw en de verschillende onderwijsrichtingen.’ De school zorgde voor het sturen van de eerste uitnodiging aan alle ouders en een eigen mailadres in het schooldomein, dat ook de mogelijkheid bood voor online formulieren en spreadsheets.  Omdat schooluitingen aan bepaalde richtlijnen moeten voldoen, werd  overlegd met de afdeling communicatie. Elzeline: ‘We houden de regie wel volledig in eigen hand, maar we hebben afgesproken dat we de formulering van de vragen delen met de mr en de rector, zodat zij kunnen inschatten of de vragen voldoende open gesteld zijn.’

Onderwerpen

Het eerste onderwerp was de schoolgids, waarover de oudergeleding instemmingsrecht heeft. Sandra: ‘We wilden weten of de informatie duidelijk was en of er iets ontbrak. Door vooral open vragen te stellen, zijn ouders vrij hun mening te geven en komen er soms ook andere problemen naar voren. Uit deze eerste enquête bleek bijvoorbeeld dat er nogal wat onduidelijkheid is over het gebruik van de schoollaptops. Wat te doen bij schade, hoe zit het met de verzekering, wat mag wel en wat niet? Dat onderwerp is daarna ook in de ouderraad en de leerlingenraad aan de orde gekomen. We hebben het in de MR besproken en besloten op de schoolwebsite een lijst met veelgestelde vragen over de laptops op te nemen.’ Het tweede onderwerp was een mogelijke verandering van de pauzetijden. De meeste ouders bleken, net als het personeel, geen verandering te willen. De gevolgen van de groei van de school, de derde enquête, was een lastiger onderwerp om het panel over te bevragen. Ook hier was het weer belangrijk open vragen te stellen. Elzeline: ‘Die enquête hebben we aan het begin van het schooljaar uitgevoerd. Uit de antwoorden bleek dat er nogal wat problemen waren met de regels van de fietsenstalling en de onhandige plaatsing van de nieuwe kluisjes. Ouders gaven ook aan dat ze vonden dat de school ze niet altijd goed informeert. Wij hebben de problemen doorgegeven aan de bestuurder en aangegeven dat beter moet worden uitgelegd wat de bedoeling van bepaalde maatregelen is en wat er van ouders en leerlingen wordt verwacht.’ De laatste enquête ging over het solidariteitsfonds van de school, in het leven geroepen voor leerlingen waarvan de ouders de schoolexcursies niet kunnen betalen. Uit de antwoorden bleek dat veel ouders niet wisten van het bestaan, waar het voor diende en wie het beheerde. Gebrekkige informatie is ook hier een belangrijk punt van aandacht voor de school.

Goede respons

De twee ouders zijn blij met de goede respons die ze krijgen. Vaak reageert meer dan 50 procent van de panelleden. Van de uitslagen maakt Sandra een samenvatting geïllustreerd met duidelijke grafieken voor het bestuur, zodat het weet wat er onder de ouders leeft. ‘Het gaat er uiteindelijk om dat we er met elkaar voor zorgen dat zaken beter gaan op school. Wij willen daar graag ons steentje aan bijdragen’, aldus de twee enthousiaste ouders.

Dit is het derde artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor medezeggenschapsraden

Meer informatie

Meer informatie over ouderparticipatie? Ga naar:

Downloaden