Online academie voor medezeggenschapsraden

Pluvo is in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap​ (OCW) begonnen met het opzetten van de “MR academie”*. De MR academie wordt dé online plek voor het inwerken en bijscholen van leden van de medezeggenschapsraad​ in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het ministerie was op zoek naar innovatieve manieren om de positie van de medezeggenschapsraad te versterken. Dit is noodzakelijk, omdat de MR een belangrijke rol speelt in de besluitvorming van scholen, voornamelijk op het gebied van beleid. Voor leden​ van de medezeggenschapsraad is het hebben van de juiste inhoudelijke kennis daarom essentieel. Deze kennis is momenteel echter voornamelijk persoonsgebonden en lastig overdraagbaar.

Ontwikkeling online trainingen in samenwerking met Versterking Medezeggenschap

Op dit moment is Pluvo, in samenwerking met Versterking Medezeggenschap, bezig met het ontwikkelen van de online academie en bijbehorende trainingen. Henny, marketeer bij Pluvo: “Het doel van de online trainingen is dat het ook daadwerkelijk leuk wordt om te leren over de MR. MR leden moeten zich vaak inlezen in complexe materie, over bijvoorbeeld wetgeving, en met de e-learning willen we dit leuk én leerzaam maken. Dit doen​ we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van video’s en door het aanbieden van interactief lesmateriaal".

Inwerktraining voor startende MR leden

Naast algemene trainingen zal de academie ook een inwerktraining bevatten. De inwerktraining is met name nuttig voor startende MR leden: het geeft ze de juiste informatie voor een succesvolle start. Deze algemene inwerktraining, in combinatie met het offline inwerken binnen de MR zelf, zorgt ervoor dat een MR lid zich sneller thuis voelt in de MR-wereld en sneller de handen uit de mouwen kan steken. Bovendien beschikt een nieuw lid zo veel sneller en effectiever over de juiste informatie.

Lancering

De lancering van de academie vindt begin 2020 plaats. Alle scholen ontvangen tegen die tijd een uitnodiging met meer informatie over het platform.

Downloaden

* De samenwerking tussen het ministerie van OCW en Pluvo kwam tot stand door een​ challenge die het ministerie uitzette via Starthub, een verbinder van grote organisaties met start-ups en scale-ups.