Ondernemingskamer vernietigt uitspraak LCG WMS over beperking passief kiesrecht

Op 31 oktober 2016 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS uitspraak (107381) in een interpretatiegeschil over de beperking van het passief kiesrecht in het reglement. De Ondernemingskamer heeft deze uitspraak op 22 februari 2017 vernietigd.

Oordeel LCG WMS

De Commissie sprak uit dat de Wms geen ruimte biedt om in het medezeggenschapsreglement het aantal aaneengesloten zittingsperiodes van leden van de MR te beperken. De Commissie overwoog daarover dat de Wms expliciet aangeeft wanneer iemand tot lid van de MR kan worden gekozen en in welke gevallen dat recht in het reglement kan worden beperkt. Daartoe behoort niet het geval dat men al een maximaal aantal zittingsperiodes lid van de MR was.

Oordeel Ondernemingskamer

Het bevoegd gezag stelde tegen de uitspraak van de LCG WMS beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer is, anders dan de Commissie, van oordeel dat de Wms ruimte biedt om in het medezeggenschapsreglement een maximaal aantal aaneengesloten zittingsperiodes van de leden van de MR op te nemen. Volgens de Ondernemingskamer blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de Wms en zijn voorgangers dat de wetgever zich bij het regelen van de medezeggenschap heeft willen beperken tot basisbepalingen. Het is verder aan het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan om die basisbepalingen uit te werken in het medezeggenschapsreglement. De wetgever heeft de scholen daarmee flexibiliteit willen bieden. De Wms verzet zich daarom niet tegen een beperking van het passief kiesrecht zoals het bevoegd gezag heeft voorgesteld. Dat betekent dat de LCG WMS een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de wet, aldus de Ondernemingskamer.

Downloaden

Meer uitspraken Ondernemingskamer

Ga naar uitspraken Ondernemingskamer voor meer uitspraken van de Ondernemingskamer.