Nieuwe handreiking voor beginnende (G)MR-leden: Starter in de (G)MR

Er is een nieuwe handreiking gepubliceerd die op veel vragen antwoord geeft:

  • Hoe kan ik me zo snel mogelijk inwerken in de (G)MR?
  • Hoe werkt medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs?
  • Waar vind ik informatie over wet- en regelgeving?
  • Wie is waar voor verantwoordelijk en wat wordt er van mij verwacht?
  • Kan ik een introductiecursus volgen?

Voor informatie, tips en advies voor startende (G)MR-leden, download hieronder de handreiking Starter in de (G)MR.

Handreiking downloaden

Meer Handreikingen goede medezeggenschap

In het kader van het project Versterking medezeggenschap zijn meer Handreikingen goede medezeggenschap gepubliceerd. Ga naar: