Nieuwe handreiking Ouderraadpleging met tips, stappenplan en praktijkvoorbeeld

Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Ouderraadpleging gepubliceerd. In de handreiking staan tips voor de organisatie van een ouderraadpleging met een helder stappenplan en voorbeelden. Ook is er een voorbeeld uit de praktijk in opgenomen. 

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de grondslag, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de wijziging van de onderwijstijd in het primair onderwijs. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) schrijft niet voor hoe de raadpleging plaats moet vinden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De nieuwe handreiking biedt medezeggenschapsraden en bestuurders/directeuren een aantal praktische handvatten.

Downloaden

Andere Handreikingen

De handreikingen Goede medezeggenschap vormen een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden en hun overlegpartners. De samenwerkende onderwijsorganisaties willen hiermee de deelnemers aan medezeggenschap op weg helpen en handvatten bieden voor de dagelijkse praktijk. Ga voor alle handreikingen naar: