Nieuwe handreiking goede medezeggenschap over financieel beleid

De MR heeft een belangrijke taak als het gaat om het financieel beleid van de school. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de MR adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, heeft de raad bovendien wettelijk recht op informatie om te weten welke keuzes zijn gemaakt op financieel gebied en wat de consequenties daarvan zijn voor onderwijs en personeel.

In de handreiking staat:

  • wat de Wms zegt over financieel beleid
  • verdeling bevoegdheden over GMR en MR
  • een overzicht van de jaarcyclus met de bijbehorende documenten
  • de vragen die de (G)MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan

Downloaden

Andere handreikingen goede medezeggenschap

De handreikingen goede medezeggenschap worden uitgegeven door het project Versterking medezeggenschap.

Ga voor alle handreikingen naar: