Nieuwe handreiking goede medezeggenschap: De positie van de GMR bij passend onderwijs

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij  passend onderwijs’ is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs​. De handreiking is uitgegeven in de reeks handreikingen door het project Versterking medezeggenschap.

Downloaden

Andere Handreikingen over passend onderwijs

Het project Versterking medezeggenschap heeft meer handreikingen over passend onderwijs samengesteld.
U vindt deze handreikingen hier:

Andere handreikingen goede medezeggenschap

Andere handreikingen goede medezeggenschap die zijn uitgegeven door het project Versterking medezeggenschap vindt u hier: