Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.  
Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee maal per jaar met elkaar te overleggen.

Wat is het doel van dit overleg, wie zijn er bij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord. 
Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het overleg zinvol wordt voor alle partijen. (G)MR en de Raad van Toezicht hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.

Ga naar de Handreiking Overleg met de Toezichthouder

Downloaden

Handreiking Overleg met de Toezichthouder (pdf)
Persbericht Versterking medezeggenschap d.d. 23 mei 2017 (pdf)