Nieuw: Kennisbank medezeggenschap op website Ouders & Onderwijs

Op de website van Ouders & Onderwijs vindt u sinds kort een kennisbank met veel informatie voor de medezeggenschap over allerlei onderwerpen waarover de MR iets te zeggen heeft. De kennisbank bevat praktische informatie en tips, maar ook doorverwijzingen naar de relevante artikelen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De Kennisbank bevat de volgende onderdelen:

  • Het werk van de MR
  • Organisatie van de MR
  • Gesprekspartners van de MR
  • MR onderwerpen
  • MR ondersteuning

Ga naar de Kennisbank medezeggenschap op de website van Ouders & Onderwijs