MR-scan nu op infowms. Snelle test: hoe staat de MR ervoor?

Snelle test: hoe staat de MR ervoor? 

  • Wordt de MR tijdig geïnformeerd?
  • Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid?
  • Weet de MR wat er leeft onder de achterban?

Deze en meer vragen staan in de nieuwe MR-scan. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en indien nodig advies om zaken te verbeteren. 

De MR-scan is ontwikkeld door Versterking medezeggenschap en gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap dat is geschreven door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Het advies is onlangs geheel geactualiseerd.

De digitale scan die MR-leden slechts 10 minuten kost, volgt een aantal thema’s uit het advies: van de relatie met het schoolbestuur en de achterban tot de taken, bevoegdheden en faciliteiten. Zijn de vragen beantwoord, dan ontvangt de invuller direct een rapportage op basis van de scores in zijn of haar mailbox. Zo wordt snel duidelijk wat goed gaat en waar de MR extra ondersteuning kan gebruiken. Ook kunnen de uitkomsten dienen als basis voor een gesprek, met elkaar of met de bestuurder om de wederzijdse verwachtingen en ambities te bespreken.