MR-congres OMO een mooie traditie

Kennis en ervaringen delen

Elk jaar organiseert de GMR van de Brabantse scholenvereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) een congres voor alle MR-leden van de 33 aangesloten scholen. Na een informatieve inleiding van de bestuursvoorzitter bezoeken de deelnemers in drie rondes diverse workshops. Ook is er veel ruimte voor onderlinge gesprekken, naar gastvrij Brabants gebruik ruim omlijst met eten en drinken. GMR-secretaris Willem Norbruis is mede-organisator van het congres, dat dit jaar voor de veertiende keer werd gehouden.

Het dagelijks bestuur van de GMR van OMO, bestaande uit Willem Norbruis, Wil van der Vliet en Alex Pool, besteedt veel tijd aan het samenstellen van een aansprekend programma. Norbruis: ‘We werken niet met een thema, maar kiezen voor een grote diversiteit van de workhops, zodat er voor zowel personeelsleden, ouders als leerlingen iets interessants te kiezen is. Er zijn in totaal 21 verschillende workshops. Het gaat er meestal niet om of we die kunnen vullen maar of we het aantal onderwerpen kunnen beperken. Soms komen ideeën uit een bezocht congres, maar vaak komen er goede onderwerpen uit de eigen scholen.’ De deelnemers melden zich van tevoren aan, maar er wordt voor de workshops niet met voorinschrijving gewerkt. Bij de balie liggen per workshop 30 kaartjes. De bezoekers kiezen voor elke ronde een kaartje. Zijn de kaartjes op, dan is de workshop vol. Het is volgens Norbruis een simpel maar doeltreffend systeem. ‘Door de gevarieerde opzet bereiken we veel MR-leden en niet alleen personeelsleden, maar ook ouders en leerlingen. De keuze van de locatie en de manier waarop het congres is georganiseerd zorgt ervoor dat we ook de kosten in de hand houden. Fijn is dat het bestuur hierin faciliteert.’

Ontmoeting en netwerken

Het doel van het congres is drieledig. Allereerst kennis opdoen over de eigen organisatie, ten tweede  het ontmoeten van andere MR-leden en zien hoe het er op andere scholen toegaat en ten derde het opdoen van inspiratie. De bezoekers geven aan dat ontmoeting en netwerken een belangrijke reden is om het congres te bezoeken. ‘Ze geven aan dat ze het fijn vinden MR-leden van andere scholen te spreken en te horen dat zij tegen dezelfde zaken aanlopen en hoe zij dat opgelost hebben. We trekken er ook ruim tijd uit voor uit. Uit evaluaties en het bezoekersaantal, dat al jaren rond de 230 ligt, blijkt dat het congres in die behoefte voorziet’, volgens Norbruis. ‘Maar ook voor de bestuurders, schoolleiders en de GMR-leden is het congres een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.’

Elk jaar weer is er een inspirerende afsluiting van het congres. Dit jaar was dat ‘ambassador of happiness’ Leo Bormans met het prikkelende onderwerp ‘Wat kan onderwijs bijdragen aan de zoektocht naar geluk’.

Norbruis benadrukt tot slot dat de GMR naast het organiseren van het congres nog meer doet om goede contacten te onderhouden met de MR-leden en hen te voorzien van informatie. ‘Er is een personeelsplatform waar MR-leden uit de personeelsgeleding zes maal per jaar voor worden uitgenodigd en er is een digitaal platform, MR Centraal, waar alle MR-leden toegang hebben tot beleidsdocumenten, agenda’s en het archief van de (G)MR. Daarnaast organiseren we regelmatig eigen scholingstrajecten voor MR-leden.’ 

Dit is het tweede artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden

Meer informatie

Meer informatie over communicatie met de achterban? Ga naar:

 

Het dagelijks bestuur van de PGMR OMO