MR Academie: e-learning omgeving voor medezeggenschapsraden

Vandaag is MR Academie beschikbaar gekomen: een online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschapsraden in het primair en het voortgezet onderwijs.
MR Academie bestaat uit e-learning cursussen, zoals een basiscursus voor nieuwe MR-leden, een bibliotheek met allerhande relevante informatie en een helpdesk met deskundigen waar abonnees terecht kunnen met hun vragen.

MR Academie is een initiatief van e-learning provider Pluvo, het Ministerie van Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Leden van de stuurgroep van het Project Versterking Medezeggenschap hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het cursusmateriaal.

Houd benodigde kennis op pijl

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel medezeggenschapsraden te maken hebben met snelle doorstroom van leden. Het is hierdoor moeilijk om de benodigde kennis op peil te brengen en te houden. MR Academie beoogt medezeggenschapsraden te ondersteunen zo professioneel mogelijk te werken om samen met de directies van scholen te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Nieuwe MR-leden kunnen nu binnen een week op de hoogte zijn van alle rechten, plichten en de werkwijze van de medezeggenschapsraad.

Leden van medezeggenschapsraden zijn vaak jonge ouders die het erg druk hebben, waardoor het volgen van trainingen er nog weleens bij inschiet. Het voordeel van MR Academie is dat de e-learning trainingen, net als alle andere content, 24 uur per dag beschikbaar zijn. MR’s kunnen de omgeving ook gebruiken voor het uploaden van hun eigen documenten, zodat die altijd op een centrale plek beschikbaar zijn.

Meer informatie

Alle informatie over de inhoud en werking zijn te vinden op www.mracademie.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@mracademie.nl of 036-3037069