Modelreglementen en -statuten aangepast aan Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per januari 2017

Alle modelreglementen en modelstatuten bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) zijn door Onderwijsgeschillen geheel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Deze wet brengt met ingang van 1 januari 2017 grote aanpassingen in de Wms met zich mee. 
​Verder is in de nieuwe modelreglementen de vaststelling van de klokkenluidersregeling toegevoegd aan het instemmingsrecht van de (G)MR. De wet Huis voor Klokkenluiders verplicht sinds 1 juli 2016 onderwijsinstellingen, waar 50 of meer mensen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

De aanpassingen zijn zo omvangrijk, dat wij u aanraden om gebruik te maken van de nieuwe modelreglementen en -statuten en deze aan te passen aan uw eigen situatie.
De modellen zijn kosteloos te downloaden. Ga naar: modelreglementen en modelstatuten.