Masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR

Versterking medezeggenschap organiseert een masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden.

Deze masterclass staat gepland op:

  • 9 oktober 2019 in het kantoor van de AOb, St. Jacobsstraat 22 in Utrecht van 13.30 tot 17.00 uur.

Het doel van de masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol.

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban.

Inschrijven

Inschrijven voor de masterclass kan door een mail te sturen naar:

​Aan deelname van de masterclasses zijn geen kosten verbonden.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl.  Meer informatie vindt u op de pagina: project Versterking medezeggenschap.