Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

Initiatief PO-Raad, VO-Raad en project Versterking medezeggenschap

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

Inschrijven is nog mogelijk

In het kader van het project Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties organiseren de PO-Raad en VO-raad de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden.

Het doel van deze masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol.

Onderwerpen

Tijdens de masterclass van circa drie uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban

Waar?

De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR vindt plaats in Utrecht Overvecht , Aidadreef 4 in het kantoor van PO-Raad en VO-raad. Voor de deelnemers zijn hier geen kosten aan verbonden.

Wanneer?

De volgende data zijn beschikbaar:

  • woensdag 19 september, 13.30 – 17.00 uur
  • donderdag 4 oktober, 19.00 – 22.30 uur
  • woensdag 10 oktober, 13.30-17.00 uur

Inschrijven

Inschrijven voor de masterclass kan door een mail te sturen naar  versterkingmedezeggenschap@gmail.com met als onderwerp inschrijving masterclass en met vermelding van de gekozen datum, het aantal deelnemers en de naam van de school.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl. U kunt via het project ook (gratis) begeleiding aanvragen door dit formulier in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Kitty Ramakers, versterkingmedezeggenschap@gmail.com en/of 06-13223667.