Leerlingenraad Newmancollege kiest nieuwe MR-leden

Tot nu toe benaderde de MR-voorzitter de leerlingen voor de medezeggenschapsraad. Gevolg was dat weinig leerlingen wisten dat ze het recht hadden om mee te denken over het beleid van de school. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Vanaf nu bepaalt de leerlingenraad van het Bredase Newmancollege zelf wie er in komen. Op de vraag wie interesse had, staken maar liefst vier leerlingen hun hand op. Er waren echter slechts twee vacatures. Hoe hebben ze dit opgelost?  

Lara Schortemeijer (vwo 5), een van de twee voorzitters van de leerlingenraad, en Babette Leenhouts (havo 5) penningmeester en kandidaat voor de MR, vinden het belangrijk dat leerlingen bij de school betrokken zijn. Dat is ook de reden dat ze in de leerlingenraad zitten. Elke donderdag vergaderen de 32 leden in de pauze. Lara: ‘Meestal gaat het over de organisatie van het komende feest, de taakverdeling en wie er naar de lunchafspraak met de rector gaat.’ Maandelijks eten zes vertegenwoordigers van de leerlingenraad een broodje met de rector. Lara vervolgt: ‘Dan bespreken we van alles. Hoe we de aula leuker aan kunnen kleden tijdens onze feesten, maar ook hoe we mee kunnen denken over de inrichting van de school. Onze ideeën om meer kleur in het gebouw aan te brengen worden komend jaar uitgevoerd.’

Ervaring opdoen

Het meedenken over zaken op beleidsniveau is een taak van de leerlingen in de MR, die tot nu toe  geen relatie met de leerlingenraad hadden. Babette vindt het jammer dat ze zo laat pas hoorde over de leerlingengeleding in de MR. ‘Gelukkig wordt er nu over gecommuniceerd en zijn we er meer bij betrokken.’ De vier kandidaten hebben een MR-vergadering bijgewoond om te kijken of het iets voor ze was. Babette vond het best ingewikkeld. ‘Het ging onder meer over een goede doorstroming van mavo naar havo en de vraag of het verbod van het schoolplein af te gaan ook voor eindexamenleerlingen moet gelden. De school start nu een experiment om te kijken of voor hen een uitzondering kan worden gemaakt.’ Andere onderwerpen die op de MR-agenda staan, zijn de openstelling van de studiezaal in de pauze omdat veel leerlingen er dan gebruik van willen maken en het voortbestaan van de bibliotheek. Babette: ‘De school wil de ruimte als extra lokaal gebruiken, maar veel leerlingen willen dat de bibliotheek blijft, omdat er in een groot aantal dorpen geen een meer is.’ 

Verkiezing

Na het bezoek aan de MR-vergadering haakte één kandidaat af. De leerling uit de lagere klas die zich had aangemeld, is meteen benoemd omdat hij langer in de MR kan blijven. Lara: ‘Besloten is de leerlingenraad uit de twee overgebleven kandidaten te laten kiezen: Babette of Ivo van der Wolf uit mavo 4. We houden dus geen verkiezingen voor alle leerlingen. Dat kost te veel tijd om het te organiseren en alle leerlingen hierover te informeren. In de leerlingenraad zitten leerlingen die er al wat van af weten en geïnteresseerd zijn.’ Babette en Ivo vertelden in de leerlingenraadsvergadering waarom zij zichzelf geschikt vonden, waarna er werd gestemd. Uiteindelijk werd Ivo gekozen.

Over het Newmancollege

Het Newmancollege is een brede scholengemeenschap met circa 1350 leerlingen en biedt als enige school in Breda het Technasium aan. Deze onderwijsvorm richt zich op leerlingen met een bovengemiddelde aanleg en motivatie voor de exacte vakken. De afgelopen jaren is de school hierdoor flink gegroeid. De school is vernoemd naar John Newman, een onderwijsvernieuwer uit de 19e eeuw die vond dat de school een afspiegeling moest zijn van de maatschappij. Het Newmancollege valt onder de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving (SKVOB e.o.). De MR bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen: Dana Bouwknegt (vwo 6), Pim Breugem (havo 4) en Ivo van der Wolf (mavo 4). Docenten Nanda van Brummelen en Brian van de Pas (MR-voorzitter) begeleiden de leerlingenraad.

Dit is het eerste artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor medezeggenschapsraden

Meer informatie

Ga voor meer informatie over leerlingenparticipatie naar:

Foto boven dit artikel: Babette Leenhouts (l) en Lara Schortemeijer (r).