Internetconsultaties Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO en Bekostigingsbesluit WVO 2020

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Op 27 febr. 2020 werd het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO openbaar voor internetconsultatie. Iedereen heeft zo de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel. De einddatum van de consultatie is 29 april 2020.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de bekostiging in het primair onderwijs minder complex, minder sturend en beter te voorspellen wordt. Het voorstel heeft betrekking op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de vereenvoudiging van de bekostiging komt er één basisbedrag per leerling en per school. Ook zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat de hele bekostiging per kalenderjaar wordt vastgesteld. Hiervoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari uit het voorgaande kalenderjaar.

Deze maatregelen helpen besturen om beter keuzes te maken over de besteding van het geld dat zij ontvangen. Daarnaast wordt de bekostiging voor andere betrokkenen, zoals de medezeggenschap of de raad van toezicht, inzichtelijker.

Een toelichting op het overzicht budgetten per bestuur en school en een indicatie van de gevolgen van de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (po) vindt u op de website van de rijksoverheid.

Hebt u opmerkingen of suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po? Reageer dan via deze link Internetconsultatie Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Meer informatie​

Bekostigingsbesluit WVO 2020

Op 18 februari 2020 werd het Bekostigingsbesluit WVO 2020 voor internetconsultatie aangeboden. De einddatum van deze consultatie is 18 maart 2020.
Deze internetconsulatie gaat over het besluit dat voortvloeit uit het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling in de Tweede Kamer. De streefdatum waarop dit wetsvoorstel in werking treedt is 1 januari 2021.

Meer informatie