Instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting wordt heroverwogen

Op 11 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het concept-wetsvoorstel over een wijziging van de Wms in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs. In het concept-wetsvoorstel krijgt de (G)MR instemmingsbevoegdheid op de hoofdlijnen van de begroting.

In de brief laat Dekker de Kamer weten dat de regering naar aanleiding van een rapport van de Raad van State het voorstel gaat heroverwegen. Er wordt een veldconsultatie uitgevoerd waarbij nader onderzoek zal worden gedaan naar de werking in de praktijk van het voorgestelde instemmingsrecht van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting en naar de werking van het huidige adviesrecht. 

Het concept-wetsvoorstel werd op 9 mei 2016 voor internetconsultatie aangeboden. Lees meer....