Handreikingen medezeggenschap bij passend onderwijs geactualiseerd

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft tot januari 2016 ondersteuning geboden aan OPR- en (G)MR-leden bij de invoering van passend onderwijs.
De door het Steunpunt ontwikkelde handreikingen, checklisten en overige belangrijke documenten zijn nu geactualiseerd. U kunt ze hieronder downloaden. Ze zijn tevens te vinden bij Publicaties over medezeggenschap passend onderwijs op infowms.

Downloaden