Good practice 7: ‘Neem klachten van ouders over passend onderwijs serieus’

MR zorgt voor herziening zorgbeleid en meer transparantie

Negatieve geluiden van verschillende ouders over het zorgbeleid van de school bleven ‘hangen’ op het schoolplein. Ouders van zorgleerlingen vonden dat hun kind geen passend onderwijs kreeg. En als ze hun bezorgdheid uitten op school, voelden ze zich niet gehoord. MR-voorzitter en ouder Heidi Habben Jansen van de SPCO Timotheüsschool in Linschoten, zelf moeder van een zorgleerling, herkende de geluiden. De MR ging het gesprek aan met alle betrokkenen. Directeur Paula van den Born nam de signalen zeer serieus en pakte door.

Na de verhalen van ouders te hebben gehoord, schreef Habben Jansen een notitie met zorgpunten en besprak deze in de MR-vergadering. Het probleem zat hem vooral in de communicatie, zo ontdekte ze. Ouders vonden dat ze te laat en onvolledig werden geïnformeerd, leerkrachten erkenden dat ze te weinig tijd hadden om in het tienminutengesprek voldoende aandacht te besteden aan de zorgen van de ouders. Ook voelde de bezorgdheid van de ouders bij leerkrachten als kritiek op hun functioneren.

Zorgnotitie

De MR ging met directeur Paula Van den Born in gesprek over de zorgnotitie. Wat moest er gebeuren om passend onderwijs écht mogelijk te maken? De interne begeleiding moest beter, het zorgbeleid was aan herijking toe en de leerkrachten moesten meer aandacht besteden aan zorgleerlingen. Habben Jansen: ‘Die notitie heeft het nodige losgemaakt. We zijn ermee naar de schoolraad gegaan, een klankbord van zeven ouders, en iedereen herkende de problemen. Paula nam de notitie mee naar het directeurenoverleg van SPCO, de stichting waar de school onder valt, en ook daar was sprake van herkenning.’

Reactie school

Van den Born organiseerde een studiedag over het zorgbeleid. Habben Jansen: ‘Ze heeft het direct opgepakt, omdat ze het echt anders wil doen. Uit de studiedag zijn goede bouwstenen voortgekomen, zoals open communicatie en meer transparantie. Daarnaast is de visie op het zorgbeleid aangepast en zowel de intern begeleider als de leerkrachten krijgen via de stichting coaching aangeboden om zaken anders aan te pakken. Er komt een nieuwsbrief waarin de school ouders op de hoogte stelt van wat er gebeurt en er wordt een thema-avond over het onderwerp georganiseerd. Een enorme stap in de goede richting. We moeten als MR nu de gaten houden of het ook daadwerkelijk beter gaat.’

Ouders over de drempel

Het is een leerzame periode geweest voor zowel de MR als de school. Habben Jansen vond het vooral belangrijk te achterhalen wat de drempel was voor ouders om met hun problemen naar de school te gaan. ‘Blijkbaar was ook de MR voor hen niet de juiste weg om te bewandelen. Ik ben vooral in de MR gegaan om een brug te slaan tussen ouders en school. Om zichtbaar te zijn en te laten zien dat we invloed op het beleid kunnen uitoefenen, zodat ouders naar ons toekomen als er iets speelt. Ik hoop dat we hebben laten zien dat we er zijn voor ouders én leerkrachten om zaken te verbeteren. Het belangrijkste is dat we goed met elkaar blijven communiceren. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat geeft vertrouwen in de samenwerking tussen ouders en school.’

Dit is het zevende artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden

Meer informatie

Meer informatie over het contact met de achterban en passend onderwijs? Ga naar: