Good practice 11: Leerlingen Oostvaarders College praten mee op alle niveaus

Leerlingenraad is kweekvijver voor MR en GMR

Op verzoek van de directeur zette Liesbeth Dambrink, docent Nederlands aan het Oostvaarders College in Almere, drie jaar geleden de leerlingenraad op. Alle denkbare faciliteiten werden ter beschikking gesteld, een eigen bureau, een computer én een mooie, eigen kantoorruimte in de school. Dambrink, MR- en GMR-voorzitter, begeleidt de leerlingen van de leerlingenraad, die tevens dient als kweekvijver voor de medezeggenschapsraad.

 Liesbeth Dambrink

Leerlingenpanels per jaarlaag voor de dagelijkse gang van zaken, een jaarlijks pizzapanel met een actueel thema voor alle leerlingen, een bloeiende leerlingenraad met een eigen kantoor en geen lege plekken in de medezeggenschapsraad. Met de inbreng van leerlingen, het Oostvaarders College telt er circa 1750, zit het wel goed. Dit komt mede doordat de directeur hier veel waarde aan hecht. Liesbeth Dambrink ziet hoe goed het werkt om veelvuldig met leerlingen in contact te staan over hoe zij de school en het onderwijs ervaren. ‘De leerlingenraad overlegt zes keer per jaar met de directeur, waarbij ze zelf de agenda bepalen. Daarnaast is er nog een themaoverleg met de MR en de directeur. Meepraten staat bij ons hoog in het vaandel, we hebben ook een aparte docentenraad die zich buigt over zaken die het personeel aangaan.’ Op dit moment speelt de vraag hoe je leerlingen meer kunt motiveren voor het onderwijs en hoe de werkdruk van de docenten kan worden verminderd. ‘Twee onderwerpen waar je de ideeën en ervaringen van zowel docenten als leerlingen nodig hebt. We kijken nu naar een andere verdeling van de lessen, bijvoorbeeld 70 procent basislessen en 30 procent verbreden, verdiepen of excelleren. We willen leerlingen triggeren om iets te kiezen wat ze interessant vinden, ze intrinsiek motiveren. De docentenraad buigt zich hierover en op de volgende thema-avond gaan we hier met de leerlingenraad, de MR en de schoolleiding naar kijken. Het is voor de MR heel belangrijk om input en draagvlak te krijgen van alle betrokkenen.’

Pizza eten

Het jaarlijkse pizzapanel is een belangrijke bijeenkomst voor de leerlingenraad om de achterban te raadplegen. Dambrink: ‘Alle leerlingen worden op vrijdagmiddag om 16.00 uur uitgenodigd om pizza te komen eten en aan te geven welke zaken verbeterd kunnen worden. Ze discussiëren met elkaar in groepen, dan worden de uitkomsten gedeeld en in kaart gebracht en vervolgens weer gedeeld met de directeur. Ze bespreken zaken als de studie- en loopbaanbegeleiding, de pauzes, de kwaliteit van de lessen, het contact met de teamleiders, de toetsdruk en de werkdruk. Deze bijeenkomst is ook weer een goede gelegenheid om leerlingen te werven voor de leerlingenraad.’ Een van de eerste successen van de leerlingenraad was dat de toetsweek nu van woensdag tot woensdag loopt, waardoor er een weekend tussen zit. Afgelopen jaar kregen ze voor elkaar dat ze de dagen voor de toetsweek geen school meer hebben. ‘Het grote voordeel is dat ze zich dan volledig kunnen focussen op de toetsen. De vrije dagen zijn ingepland als ontwikkeldagen voor de docenten. Leerlingen die onvoldoende staan kunnen nog wel naar een ochtendblok om vragen te stellen en extra steunuren te krijgen.’

Verkiezingen MR

De MR-leerlingen komen in de meeste gevallen voort uit de leerlingenraad. De leerlingen organiseren zelf de selectie van de kandidaten door voorgesprekken te houden. De kandidaten worden geanonimiseerd, alleen het profiel en de jaarlaag zijn zichtbaar. Dit gebeurt om het kiezen van ‘vriendjes’ te voorkomen. De leerlingenraad doet de eerste selectie, waarna de voorzitter en de secretaris een gesprek voeren om te bepalen of het de juiste kandidaten zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat het leerlingen zijn die goeie resultaten halen, waardoor ze het werk erbij kunnen doen. Daarna volgen de verkiezingen voor alle leerlingen. Het is volgens Dambrink belangrijk om nieuwe leden goed in te werken. ‘Wij bereiden ze ruim van tevoren voor op het MR-werk. Stukken zijn vaak lastig te lezen, dus sturen we ze alvast de highlights van de MR-vergadering, zodat ze vertrouwd raken met de materie. Ze worden daarnaast ook begeleid door de voorzitter en secretaris van de leerlingenraad.’
Waren de leerlingen drie jaar geleden te weinig zichtbaar in de school, nu is dat wel anders. Dambrink: ‘Onze aanpak is een succes en we zijn er heel blij mee dat de leerlingen zo enthousiast zijn. Want zij moeten het uiteindelijk wel zelf doen.’

Dit is het elfde artikel in een serie over good practices ter inspiratie voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.