Goede start in het nieuwe schooljaar? Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan!

Wilt u na de zomer goed beginnen met uw (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Meld u dan nu aan voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Deze gratis training voor medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur bestaat uit een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, maar ook eigen onderwerpen kunnen hier aan bod komen. In het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de raad graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen.

Aanmelden of meer informatie?

Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Meer informatie over het project Versterking Medezeggenschap

​Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. 

U leest hier meer over het project Versterking Medezeggenschap