De winnende medezeggenschapstips van het WMS congres 2016

Tijdens het tiende WMS congres op 9 november jl. in de ReeHorst in Ede zijn twee prijzen uitgereikt aan de beste medezeggenschaptips. Alle 375 deelnemers vulden bij aanmelding hun beste tip in. Daaruit hebben Stichting Onderwijsgeschillen, organisator van het congres, en het project Versterking medezeggenschap de twee winnaars geselecteerd. Zij ontvingen een cheque van 500 euro voor hun medezeggenschapsraad.

Winnaar Pepijn Happel

De eerste tip was van Pepijn Happel, ouder en sinds kort gmr-lid van Stichting De Eenbes Basisonderwijs uit Geldrop waaronder 27 scholen vallen. Hij raadde aan om vaker terug te kijken naar wat er wél goed gaat. ‘We zijn heel goed in het benadrukken wat niet lukt, maar besteed vooral ook aandacht aan de positieve zaken. Benoem net voor het einde van elke (g)mr-vergadering samen de mooiste, nuttigste, meest inspirerende ideeën en opmerkingen die je hebt gehoord om van te leren en te groeien.‘
Pepijn heeft een eigen bedrijf, Floration, en het is zijn doel mensen en organisaties te helpen floreren, vandaar ook zijn tip. Het valt hem op dat er in vergaderingen vooral gekeken wordt wat er niet goed gaat en daar krijg je volgens hem vaak geen energie van. ‘De gesprekken gaan dan over de problemen die er spelen en hoe je die moet oplossen. In de gmr-vergadering kijken we nu terug naar wat goed gaat en aan welke zaken de gmr een belangrijke bijdrage kan leveren. Daar krijgen we met elkaar wél energie van.’ Hij was voor het eerst op het WMS congres. Groot was zijn verbazing dat hij met 500 euro voor de gmr naar huis ging. ‘En wat ik ook erg leuk vond, was dat een van mijn gmr-collega’s aangaf dat mijn tip in een workshop werd genoemd als heel waardevol. Er zijn die dag veel enthousiaste mensen naar me toe gekomen. Je ziet meteen wat zo'n positieve benadering met mensen doet.’

Winnares Deborah Elsinga

De tweede winnende tip was van Deborah Eisinga, docent en gmr-lid van SPON (Specialisten in Passend Onderwijs) uit Papendrecht, waar acht scholen onder vallen. ‘Ga er niet klakkeloos vanuit dat de directie/bestuur altijd juist handelt. Blijf vragen stellen, zodat zij ook gedwongen worden na te denken over hun keuzes en te reflecteren op de zaken die ze doen. Wees kritisch.’
Deborah is nu 1,5 jaar lid van de gmr en zit op haar eigen school, SBO De Steenen Kamer in Zwijndrecht, in de mr. Ook Deborah was voor het eerst op het WMS congres. Haar tip komt eveneens uit ervaringen in de praktijk. ‘Wij zijn het afgelopen jaar toch iets te makkelijk meegegaan in bepaalde besluiten en hebben niet voldoende nagedacht over de gevolgen ervan op de werkvloer. Dat kwam meestal omdat er te weinig tijd was om ons goed in het onderwerp te verdiepen. We willen er nu voor zorgen dat we als gmr, maar ook als mr, eerder in besluitvormingstrajecten worden meegenomen.’ Ze vond het WMS congres bijzonder interessant en wil voorstellen er volgend jaar met de volledige gmr naartoe te gaan. ‘Het is voor alle leden zinvol zo’n congres bij te wonen en workshops te volgen. 
Misschien kunnen we die cheque van 500 euro hiervoor wel gebruiken.’ 

Ga voor meer tips naar Tips voor MR-leden