De MR en maatregelen tegen het coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus alle scholen in Nederland te sluiten tot en met 28 april. Scholen moeten zo snel maatregelen en besluiten nemen dat het volgen van de juiste medezeggenschapsprocedures onmogelijk is. Het ministerie van OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Ook verschillende belangenorganisaties in het onderwijs geven op hun websites adviezen over de rol van de (G)MR bij het nemen van besluiten en maatregelen tegen het coronavirus.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: