De MR en maatregelen tegen het coronavirus

Het kabinet heeft op 21 april de maatregelen vanwege het coronavirus verlengd. Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs gaan op 11 mei weer open. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Het ministerie van OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Ook verschillende belangenorganisaties in het onderwijs geven op hun websites adviezen over de rol van de (G)MR bij het nemen van besluiten en maatregelen tegen het coronavirus.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: