CAOP gaat medezeggenschapsraden ondersteunen

Medezeggenschapsraden in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs konden tot 1 april 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP. Dit heeft het ministerie van OCW bekendgemaakt.

Het CAOP gaat zich eerst richten op het borgen en waar mogelijk nog uitbouwen van het al ontwikkelde ondersteuningsaanbod. Vervolgens wordt het aanbod uitgebreid op basis van de behoefte van medezeggenschapsraden en ontwikkelingen die op de medezeggenschap van invloed zijn. Het CAOP gaat daarbij samenwerken met de betrokken veldpartijen.

In de nieuwe ondersteuning wordt in ieder geval ingezet op:

  • Het vormen van een community rond medezeggenschapsraden.
  • Het bezien of het bestaande scholings- en ondersteuningsaanbod voldoet.
  • Het upgraden en uitbreiden van infowms.

Lees hier het bericht op de website van het ministerie van OCW: