Aanvraag gratis trainingen of Quickstart Medezeggenschap nog steeds mogelijk

Begeleiding van een professionele medezeggenschapstrainer

Heeft uw medezeggenschapsraad behoefte aan ondersteuning? Wilt u onder begeleiding een goed gesprek met uw directeur of bestuurder over de invulling van de medezeggenschap?

In beide gevallen kunt u bij het project Versterking medezeggenschap een gratis begeleidingstraject aanvragen. Het project biedt trainingen voor medezeggenschapsraden die een of meer specifieke onderwerpen willen behandelen en de Quickstart Medezeggenschap, waar ook de bestuurder bij aanschuift.

Deze Quickstart-training bestaat uit twee delen:

  • in het eerste deel is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan.
  • in het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de raad graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen.

De gratis trainingen worden op locatie gegeven onder leiding van een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden.

Aanmelden of meer informatie?

Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Meer informatie over het project Versterking Medezeggenschap

​Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. 

U leest hier meer over het project Versterking Medezeggenschap