Actueel

Schoolbesturen en MR's krijgen de mogelijkheid om bij de CFTO een vertrouwelijke pre-toets te vragen a.d.h.v. een aangeboden fusie-effectrapportage.

di 16 februari 2016

De Wet fusietoets in het onderwijs werkt in de praktijk niet goed. Een heroverweging van de wet is daarom gewenst.

wo 2 december 2015