Actueel

foto bij jaarverslag LCG WMS

Het jaarverslag brengt u op de hoogte van de activiteiten van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) in het kalenderjaar 2016.

di 7 maart 2017

LCG WMS deed op 31.10.16 uitspraak (107381) in een interpretatiegeschil over beperking van het passief kiesrecht in het reglement. De OK heeft deze uitspraak op 22.02.17 vernietigd.

vr 17 februari 2017

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. Naast de winnende tips waren er meer goede suggesties. We geven u een overzicht.

do 26 januari 2017

Tijdens het tiende WMS congres op 9 november jl. in de ReeHorst in Ede zijn twee prijzen uitgereikt aan de beste medezeggenschaptips. De winnaars ontvingen een cheque van 500 euro voor hun medezeggenschapsraad.

do 24 november 2016

Alle modelreglementen en modelstatuten bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) zijn door Onderwijsgeschillen geheel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. 

wo 16 november 2016
foto bij Wet versterking bestuurskracht

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht.

wo 14 september 2016

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. 

ma 1 augustus 2016

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verbetert de mogelijkheden voor werknemers om een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang te melden. 

ma 11 juli 2016

Nieuwe handreiking samengesteld voor de oprichting en opzet van een MRp 

ma 30 mei 2016
foto bij artikel over internetconsultatie.

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het po, vo en (v)so. 

do 12 mei 2016