Actueel

foto bij artikel over internetconsultatie.

Op 9 mei 2016 is de internetconsultatie gestart over de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het po, vo en (v)so. 

do 12 mei 2016

Schoolbesturen en MR's krijgen de mogelijkheid om bij de CFTO een vertrouwelijke pre-toets te vragen a.d.h.v. een aangeboden fusie-effectrapportage.

di 16 februari 2016

De Wet fusietoets in het onderwijs werkt in de praktijk niet goed. Een heroverweging van de wet is daarom gewenst.

wo 2 december 2015